Bitcoin i Polskie przedsiębiorstwa. Polska scena walut cyfrowych powitała nowy projekt. Ma on na celu stworzenie uniwersalnych zasad i praktyk usprawniających funkcjonowanie podmiotów zaangażowanych w Blockchain.

Najlepsze praktyki

„Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce” to dokument przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w sferze kryptowalut. Powstał w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, a dokładniej Strumienia „Blockchain i kryptowaluty”, a bazuje on na opracowaniu „Minimalne Standardy Bezpieczeństwa giełd Bitcoinowych” z 2014 roku.

Utworzony 29 marca projekt obejmuje tematy z zakresu rekomendowanej formy prawnej podmiotów, przejrzystości i legalności działania oraz technologii i jej bezpieczeństwa. Traktuje też o kontaktach z klientami oraz administracją państwową, a także podejściu do klientów i partnerów biznesowych.

“Kanon został opracowany w celu podkreślenia znaczenia wysokiej jakości usług świadczonych przez przedsiębiorców planujących oraz prowadzących działalność gospodarczą w branży kryptowalut.”

Dokument został przygotowany przez Krzysztofa Piecha (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Konrada Zacharzewskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i Lecha Wilczyńskiego (CEO InPay). Swój wkład mieli także przedstawiciele polskiego przemysłu walut elektronicznych, między innymi: Bitstar.pl, Bitelon, Fintech Poland i BitMarket. Ze strony administracji publicznej uczestniczyła Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, UOKiK i wiele innych.

Reprezentanci twierdzą, że Kanon Dobrych Praktyk podniesie świadomość ryzyka istniejącego na rynku kryptowalut. Szczególnie w świetle upadku najstarszej polskiej giełdy – Bitcurexa.

Ponadto dokument proponuje listę rozwiązań mających budować zaufanie. Zachęca firmy do informowania partnerów i klientów o planowanych przerwach w świadczeniu usług przez mail oraz stronę internetową. Sugeruje też żeby te przestoje nie trwały dłużej niż 48h.

Propozycja zawiera też informację o tym, jaką potencjalny klient powinien mieć możliwość ocenienia każdej konkretnej platformy. Zarówno pod kątem poziomu jej finansowego jak i technicznego bezpieczeństwa.

Dokument jest dostępny do wglądu tutaj:

https://mc.gov.pl/files/kanon_dobrych_praktyk_podmiotow_rynku_kryptowalutowego_w_polsce_0.pdf

Podziel się z innymi

Bitcoin, News, Regulacje