Fundacja NEM.io rozpoczyna swoją działalność

Fundacja NEM.io rozpoczyna swoją działalność

Z przyjemnością informujemy, że rok 2016 był pełen pracy. Zajęliśmy się w dużej mierze tak zwanym marketingiem naziemnym, czyli strategią marketingową opierającą się bezpośrednio na udziale konsumentów w promocji produktu. W tym samym czasie musieliśmy zapewnić, że wszystkie informacje są na bieżąco aktualizowane.  Z powodu małej ilości osób do pracy wielu z nas musiało ciężko pracować. Na szczęście znalazły się również osoby chętne nam pomóc. Gdybyśmy chcieli wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, lista byłaby bardzo długa.

Na samym początku chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy byli z nami, za ich ogromne wsparcie. Jesteśmy jedną wielką wspólnotą. Nieważne czy jest dobrze czy źle, czy są wzloty czy upadki wartości XEM, społeczność nasza walczy i przetrwa. Dziękujemy wszystkim!

Ten etap naszej podróży dobiega końca i zmieniamy formę prawną na nową, zalegalizowaną strukturę. Chcielibyśmy poinformować, o powstaniu spółki NEM.io Foundation Ltd., organizacji z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Singapurze, której pierwsze coroczne Walne Zgromadzenie odbyło się 5 marca 2017 roku. Osoby zarządzające spółką to:

President/ Dyrektor zarządzający: Lon Wong
Vice President/ Wicedyrektor: Jeff McDonald
Secretary/ Sekretarz: Ronel Li
Treasurer / Skarbnik: Ken Chan

Council Members/ Członkowie zarządu:
Leon Yeoh
Kristof Van de Reck
Niko Maenpaa
Albert Castellana Lluis
Jimmy Batifol—Oliverio

Dołączy do nas pięć kolejnych osób w czasie, kiedy fundacja rozszerzy swoją działalność na inne kraje. Wszystkie wyżej wymienione osoby z wyjątkiem skarbnika, który jest również naszym księgowym, pracowali wraz z nami przez długi czas.

Główne cele fundacji to promocja technologii NEM w przemyśle, środowisku akademickim oraz rządzie. Prowadzona będzie profesjonalnie i odpowiedzialnie.

Zachęcamy wszystkich do dołączenia do naszej organizacji. Osoby zainteresowane muszą być osobami znanymi z imienia i nazwiska, w odpowiednim wieku i o nienagannej opinii.

Tylko członkowie naszej fundacji będą mogli brać udział w głosowaniu nad uchwałami. Poza tym, osoby nie należące do spółki nie będą brały udziału w prowadzeniu działalności. W związki z tym zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do nas.

Przy tej okazji, chcielibyśmy również podkreślić, że NEM jako projekt był zawsze prowadzony
w sposób właściwy i przejrzysty. Działamy już tak długo, że nie jest dla nas żadnym problemem,
aby ujawniać nasze dane w przeciwieństwie do innych podejrzanych projektów. Odeszliśmy od standardu świata kryptowalut już na samym początku naszego projektu w 2014 roku.

NEM zawsze wyróżniał się z tłumu i dalej będziemy to kontynuować w różnych aspektach naszego projektu. Będziemy nadal rozwijać się stopniowo i stabilnie. Będziemy dalej liczącym się projektem.

Wszystkie podstawowe fundusze NEM, które zostały przekazane do rąk obecnego zarządu, zostaną przekierowane do firmy powierniczej utworzonej w celu zarządzania funduszem. Tak aby mogły być wykorzystane do codziennej działalności spółki. Niektóre osoby z poprzedniego kierownictwa zespołu mogą oczywiście zdecydować się na członkostwo w powstałej spółce, tak aby móc kontynuować swoją pracę w fundacji.

Kiedy spółka wejdzie w nową fazę rozwoju, ‘staremu’ zespołowi do spraw marketingu zostanie wypłacone honorarium za wykonana pracę. Łącznie za okres 21 miesięcy od 1 kwietnia 2015 do 31 grudnia 2016. Zespół do spraw marketingu zdecydował, że jego rekompensata będzie wynosiła 1/3 przeznaczonej na to kwoty, a resztę przeznaczy na dalsze funkcjonowanie spółki. Ogółem była to kwota 253,125,593 XEM z czego jedna trzecia wynosi 84,375,064 XEM. Pozostałe fundusze, w tym fundusz V1 zostaną przekazane funduszowi powierniczemu. Około 9 milionów XEM zostanie przeznaczonych dla tych, którzy pomagali przy projekcie od kwietnia 2015 r. do grudnia 2016 r. Wszystkie pozostałe środki pieniężne będą trzymane w zaufaniu przez poprzedni zespół i nie zostaną przekazane fundacji. Są to przede wszystkim Silver Fund, Supernode Reward Fund oraz część  NEMSELF Fund.

Bardziej szczegółowy podział środków pieniężnych, które mają zostać przeniesione będzie opracowany w najbliższym czasie. Możecie być jednak pewni, że fundusze powstałe z nieodebranych przez użytkowników udziałów  nie zostaną przekierowane do spółki. Zostaną ona natomiast wykorzystane na rzecz społeczności i innych projektów w przyszłości. Przeniesione zostaną jedynie te środki, które zostały przeznaczone na rzecz wynagrodzenia głównego  zespołu NEM.

Mamy nadzieję, że dołączycie do nas i będziecie nas wspierać w dążeniu do celu i wielkiego sukcesu.

“Stary Zespół Marketingowy”

Źródło:

https://blog.nem.io/nem-foundation-inauguration/

Podziel się z innymi

Nem, News