W poniedziałek 16 października Ethereum wchodzi w kolejną fazę rozwoju.  Po osiągnięciu w pierwszym kwartale 2016 roku stadium Homestead ( nazwa własna nadana przez twórców ) zbliżamy się do Metropolis i jego pierwszego etapu zwanego Bizancjum. Oznacza to wiele usprawnień dla sieci i jej użytkowników. Czego możemy się spodziewać po developerach z ambitnym Vitalikiem Buterinem na czele? Postaram się to wytłumaczyć w tym artykule.

Milestones

Wraz z rozwojem koncepcji Ethereum twórcy określi kamienie milowe, które zamierzają osiągnąć.

Frontier
Jest to pierwsza oficjalna wersja, która weszła w życie na początku trzeciego kwartału 2016 roku. Skierowana była głównie do technicznie obeznanych użytkowników z uwagi na swój interfejs.

Homestead
Druga oficjalna wersja sieci Ethereum. Jest uważana, w przeciwieństwie do Frontier, za stabilną. Wraz z jej wprowadzeniem nastąpiło wiele usprawnień w stosunku do przeprowadzania transakcji, wyceny gas ( „paliwa” maszyny wirtualnej Ethereum Virtual Machine ) i zabezpieczeń.

Metropolis
Wersja sieci, do której obecnie zmierzają twórcy Ethereum. Jednym z celów jest wprowadzenie uproszczeń, które umożliwią nietechnicznym użytkownikom lepiej wykorzystywać potencjał Ethereum. Ponadto, zmiany wprowadzane mają przygotować sieć do przejścia w pełni na algorytm konsensusu Casper ( Proof-of-Stake ).

Serenity
Ma to być ostatni krok w kierunku uzyskania platformy Proof-of-Stake. Ta wersja ma dać również wszystkie możliwe narzędzia użytkownikom, w celu pełnego wykorzystania możliwości platformy Ethereum.

Sposób aktualizacji

Aktualizacja Metropolis jest podzielona na dwie części zwane Bizancjum i Konstantynopol. 16 października ma wejść w życie właśnie Bizancjum ( dokładną datą jest wydobycie bloku 4,370,000 ) Konkretnej daty drugiej aktualizacji nie znamy, ale prawdopodobnie będzie to pierwszy kwartał 2018 roku.

Oba zbioru ulepszeń wprowadzane są za pomocą hard forka. Jest to celowy zabieg stosowany przez twórców Ethereum, którzy preferują tę metodę. Jej efektem jest podział łańcucha ( chain split ) poprzez unieważnianie transakcji potwierdzanych przez węzły sieci, które nie zaktualizowały oprogramowania. Developerzy Bitcoin Core zdecydowanie preferują soft forki, gdyż ulepszenia przez nie wprowadzane są kompatybilne wstecz ( backward compatibility ) i pozwalają na przeprowadzanie transakcji nawet tym użytkownikom, którzy zdecydowali się nie uaktualniać oprogramowania. Ponadto, nie następuje podział łańcucha.

Zmiany

Hard fork Bizancjum wprowadza między innymi następujące usprawnienia:

  • Implementacja ZK-snark ( zero-knowleadge proof czyli dowody wiedzy zerowej ). Jest to procedura, która umożliwia stronie A udowodnić stronie B, że dysponuje pewną informacją ( np. ilością danych monet ) bez ujawniania jej. Oznacza to, że Ethereum będzie wykorzystywało podobną technologię jaką cechował się dotychczas tylko ZCash. Przykładowe transakcje z wykorzystaniem ZK-snark zakończyły się sukcesem na testnecie sieci Ethereum.
  • Bardziej wydajne portfele lekkie
  • Bezpieczniejsze inteligentne kontrakty z opcją „STATICCALL”
  • Zmniejszenie nagród dla górników z 5ETH do 3ETH i przesunięcie difficulty bomb o kolejny rok. Jest to przygotowanie do przejścia Ethereum na Proof-of-Stake.
  • Ulepszenia dla developerów zdecentralizowanych aplikacji DAPP.

Co muszę zrobić w przypadku hard forka Bizancjum?

By nie odczuć negatywnych skutków hard forka Bizancjum należy swój portfel do najnowszej wersji ( Ethereum Wallet/Mist, Geth, Parity bądź Harmony ).Osoby trzymające swoje ETH na MyEtherWallet, nie muszą nic robić, gdyż twórcy MEW ogłosili swoje wsparcie dla Bizancjum.
Jeśli po hard forku, będziecie używać niezaktualizowanego klienta będzie się on synchronizował ze starym łańcuchem i będziecie używać starego łańcucha bez zabezpieczeń przez replay attacks w stosunku do zaktualizowanego łańcucha. Wasz klient będzie mógł tworzyć transakcje, ale nie będziecie mogli zobaczyć ich efektu.

Podziel się z innymi

Bez kategorii, Ethereum, Kryptowaluty