SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 6 names in this directory beginning with the letter C.
Catapult
Nowa wersja NEM napisana w C++ w celu optymalizacji i zwiększenia przepustowości sieci o całe rzędy wielkości. Dla porównania - Mijin potrafi przetworzyć  100 tx/s a średni wynik dla Catapult to ponad 3000 tx/s. To wartości możliwe do uzyskania w prywatnych Blockchainach, ale przepustowość publicznego Blockchaina NEM również się poprawi.  Mijin przeszedł testy banków, ale Catapult będzie nieporównywalnie lepszy. Trójczłonowa architektura (Klient -API - Serwer) zapewnia skalowalność i ustanowi nowy standard w dziedzinie Blockchain

CoinJoin
Metoda poprawienia prywatności transakcji poprzez użycie zdecentralizowanego miksera monet ukrywającego adresy pomiędzy którymi doszło do transakcji. Nie ukrywa jednak ilościowego przepływu środków przez mikser co czasami pozwala wydedukować pewne informacje o przepływie środków

Colored coin
Token na bazie Blokckchaina (pierwotnie wyłącznie Bitcoina). Zasada działania opiera się na możliwości śledzenia każdej frakcji monety teoretycznie w nieskończoność. Umawiając się że dana frakcja reprezentuje coś innego np. certyfikat posiadania można stworzyć dowolne aktywo z centralnym emitentem

Confidental Transactions
Metoda poprawienia prywatności transakcji poprzez ukrycie ilości przesłanych środków - metoda ta nie ukrywa jednak adresów

CPFP
Child Pays For Parent
Metoda przyśpieszenia transakcji, która opiera się na tym, że kiedy jesteś odbiorcą możesz wydać niepotwierdzone monety z opłatą priorytetową - powstaje łańcuch dwóch niepotwierdzonych transakcji - miner chcąc potwierdzić tą z wysoką opłatą, musi też potwierdzić tą wcześniejszą z niską opłatą

Cryptonight
Algorytm (PoW - Proof of Work) charakteryzuje się wymaganiem szybkiego dostępu do pamięci podręcznej w celu relatywnego zwiększenia skuteczności kopania CPU i utrudnienia tworzenia układów ASIC dopasowanych do tego algorytmu - obecnie kopanie opiera się głównie na GPU, które obsługują równolegle (choć relatywnie powoli) setki instancji na raz