SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 5 names in this directory beginning with the letter E.
ECDSA
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
Algorytm podpisów cyfrowych na bazie krzywych eliptycznych

EdDSA
Edwards-curve Digital Signature Algorithm
Odmiana kryptografii – pokrewna do podpisów na bazie krzywych eliptycznych (ECDSA)

EigenTust++
Algorytm zarządzania reputacją dla sieci peer-to-peer (P2P). Algorytm zapewnia każdemu uczestnikowi unikalną globalną wartość zaufania opartego na historii peera, a zatem ma na celu zmniejszenie liczby uczestników próbujących zaszkodzić sieci. Użytkownik o złych zamiarach może wprowadzać do sieci dane, które mogą być nieautentyczne, uszkodzone lub szkodliwe dla sieci. Zespół badawczy z Uniwersytetu Stanford stworzył system zarządzania reputacją, gdzie każdy użytkownik posiada unikalną globalną wartość zaufania opartego na historii przesyłanych przez niego danych. Każdy użytkownik przy próbie pobrania danych od innego uczestnika sieci będzie mógł uzyskać dostęp do jego współczynnika wiarygodności i uniknąć pobierania danych z niezaufanego źródła

Electrum
Lekki portfel Bitcoin wykorzystujący technologię HD, czyli działa w oparciu o tzw. seed

EVM
(Ethereum Virtual Machine)
Maszyna ​Wirtualna Ethereum. Smart kontrakt jest pisany języku Solidity (który jest łatwo czytelny dla człowieka). Następnie trzeba go skompilować do kodu operacyjnego maszyny wirtualnej, a ta z kolei wykonuje w locie translację kodu operacyjnego do natywnych instrukcji CPU (Procesora w komputerze). Praca na kodzie operacyjnym jest nieefektywna, ale konieczna ze względów bezpieczeństwa - gdyby Solidity było kompilowane bezpośrednio do instrukcji CPU to można by było napisać wirusa w smart kontrakcie i zarazić nim od razu wszystkie węzły.