SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 11 names in this directory beginning with the letter P.
P2P
Peer-to-Peer
Model komunikacji w sieci komputerowej zapewniający wszystkim hostom te same uprawnienia

PBoC
People's Bank of China
Centralny Bank Chiński

PoI
Proof of Importance
Metoda zapewnienia konsensusu w Blockchainie NEM. Wskaźnik Importance zależy od stanu konta, transakcji przychodzących i wychodzących, a także od wskaźnika NCDawareRank(odpowiednik PageRank)

Pool
Zrzeszenie minerów stworzone w celu mitygowania losowości znajdowania bloków. Używanie poola pozwala na bardziej regularne i przewidywalne wypłaty zysku niż kopanie solo

PostgreSQL
System zarządzania relacyjnymi bazami danych.

PoW
Proof of Work
Kryptograficzny dowód pracy - działa na zasadzie znalezienia rozwiązania dla kryptograficznej łamigłówki, przy czym znalezienie go jest trudne, ale weryfikacja poprawności jest prosta

Premine
Sytuacja w której część lub całość monet została utworzona przed uruchomieniem danej kryptowaluty

Private Key
( Klucz prywatny używany w kryptografii asymetrycznej )
Jeden z dwóch lub więcej powiązanych ze sobą kluczy. Jest to liczba która pozwala zweryfikować, czy transakcja (lub wiadomość) została podpisana pasującym do niego kluczem prywatnym.
Posiadając klucz prywatny, można wygenerować z niego klucz publiczny, natomiast z klucza publicznego nie da się odtworzyć klucza prywatnego

PrivateSend
Obsługa zdecentralizowanego miksera monet. Węzły uprzywilejowane miksują monety zapewniając użytkownikom możliwość dokonywania anonimowych transakcji

PSP
Payment Service Provider
System oferujący jeden interfers do jednej lub kilku metod płatności internetowej

Public Key
( Klucz publiczny używany w kryptografii asymetrycznej )
Jeden z dwóch lub więcej powiązanych ze sobą kluczy. Jest to liczba będąca podstawą do utworzenia poprawnej sygnatury (podpisu) transakcji (lub innej wiadomości)
Posiadając klucz prywatny, można wygenerować z niego klucz publiczny, natomiast z klucza publicznego nie da się odtworzyć klucza prywatnego