Bitcoin i złoto?

Załóżmy, że masz 100 tys. USD na swoim koncie. Musisz całość wydać na Bitcoin lub złoto, żadnego mieszania ani łączenia, wszystko wydajesz na jedną bądź drugą opcję. Zakupione dobra zostają zamrożone na 50 lat.

Co wybierasz?

Teraz, kiedy Bitcoin zrównał się w cenie ze zlotem, warto jest pominąć obecną niestabilność jego ceny i porównać ich możliwości zachowania wartości w długoterminowych inwestycjach.

Owszem, można twierdzić że Bitcoin jest nowszy, szybszy, a jego zastosowania we współczesnym, cyfrowym świecie, są znacznie szersze niż złota. Ale złoto ma wieloletnią historię i przez tysiąclecia było cenione jako środek przechowywania wartości przez ludzkie cywilizacje.

Mimo to, cechy Bitcoina sprawiają, że jego entuzjaści wierzą że mógłby w dalszej perspektywie zastąpić złoto.

Spencer Bogart, analityk Blockchain Capital:

“If we think about the qualities that make gold a respected ‘money’ or store of value, bitcoin is actually superior in many regards.”

Inflacja kontra deflacja

Jedną z cech stawiających Bitcoin nad złotem w kwestii przechowywania wartości jest jego ściśle określona i transparentna ilość. Eliminuje w ten sposób zagrożenia wynikające z nadmiaru dostaw, które potencjalnie mogłyby spowodować zmniejszenie wartości kapitału.

Chris Burniske, szef produktów Blockchain w ARK Investment Management:

“A well-known characteristic about bitcoin is that it’s on a disinflationary supply schedule. While many people think of gold as being the same, gold is actually a sneakily inflationary asset”

Burniske dodał też, że globalne wydobycie złota po cichu rośnie o 1-2% rok rocznie.

“If you were to ask people what gold’s supply schedule looks like over time, they probably wouldn’t draw you something that looks like an exponential curve. With gold being sneakily inflationary, it’s not set up to preserve value in the way that bitcoin is.”

Ta własność, w teorii, ma służyć zwiększeniu użyteczności Bitcoina jako środka przechowania i wymiany wartości.

Sugerują także, że wartość, użyteczność i znaczenia Bitcoina dla społeczeństwa będzie rosło wraz z cyfryzacją handlu.

“As more infrastructure is built around [bitcoin], we think that demand will rise relative to its mathematically metered supply, increasing its price support.”

Powoli i stabilnie

Oczywistymi zaletami złota nad Bitcoinem są zaufanie i wiarygodność, co potwierdziła przeprowadzona z okazji tego artykułu ankieta. Zmiana w preferencjach konsumenta, rozłam technologii albo niekorzystne, rządowe regulacje mogą pozbyć się Bitcoina z rynku.

Bogart:

“Gold has something very important that bitcoin lacks: a more than 1,000-year history of being a decent store of value. This is very important for trust and people’s willingness to store value in that particular asset.”

Złoto udowodniło swoją wartość nawet w przypadkach prób ograniczenia lub kompletnego zakazu jego użycia. Na przykład w 1933, kiedy prezydent Franklin D. Roosevelt podpisał rozporządzenie zakazujące obywatelom USA gromadzenia złotych monet, złota oraz certyfikatów złota.

Dave Kranzler z Investment Research Dynamics:

“For more than 5,000 years gold and silver have been tried-and-true money. They’ve lasted basically the duration of organized civilization.”

Kranzler stwierdził, że przewagą złota nad Bitcoinem jest również niezależność od internetu, co chroni jego wartość przed radykalnymi rządami. “Nic nie powstrzyma rządu przed wyłączeniem internetu w swoim kraju pod pozorem działań na rzecz bezpieczeństwa państwa, albo jakimkolwiek innymi.”
Dodał też:

“We’ve seen democracies come and go, but totalitarianism always seems to creep back in. And when that happens, the government controls everything.”

Podstawowa wartość

Złoto nie jest podatne na technologiczne problemy.
Według Burniske Bitcoin, mimo zdobycia sporej popularności, pozostaje nową technologią i nadal może zostać na swoim polu zdetronizowany.

“That position is not necessarily going to remain the case if bitcoin is not able to attract new users and provide a happy medium in terms of user experience.”

Z kolei złoto udowodniło swoją stateczność, trzymając wartość niezależnie od zawirowań na rynku.

Josh Crumb, co-founder GoldMoney:

“I don’t think anyone can say with any certainty that any man-made system is going to be valuable 50 years from now.”

Dodał:

“People forget that gold is not a pet rock or a speculative asset, it’s an element. Gold is a very low-risk store of value. Fifty years from now it’s going to still be valuable.”

Kiedy inwestorzy tacy jak Cameron i Tyler Winklevoss sugerują, że postęp technologiczny, na przykład w postaci wydobycia kruszców z asteroid może potencjalnie doprowadzić do zwiększenia dostaw złota (zmniejszając jego wartość), Crumb przypomina że rozwój technologii stanowi większe zagrożenie dla Bitcoina.

“People have been trying to crack gold for 600 years. I think it’s much more likely that we’re going to have quantum computing that can change cryptography than asteroid mining that’s going to bring back loads of gold.”

Uzupełniający czy zastępujący?

Możliwe, że pytanie o to czy Bitcoin zastąpi złoto w funkcji uniwersalnego sposobu przechowania wartości nie jest trafnym i nie dostanie w najbliższym czasie definitywnej odpowiedzi. Najprawdopodobniej oba mogą, i będą, funkcjonowały w swego rodzaju symbiozie, uzupełniając się wzajemnie.

“I like bitcoin, particularly in the short-term, so it’s kind of like saying ‘Do you like gold or do you like investing in Facebook in 2011?'”

Mówi Crumb.

“To me, it’s two totally different things.”

Jak zwykle w świecie inwestycji odpowiedź na pytanie “Bitcoin czy złoto?” będzie zależała od profilu ryzyka każdego konkretnego inwestora.

“In terms of proper portfolio construction, you want to diversify. You want to have different types of assets that don’t necessarily move together.”

powiedział Burniske, konkludując:

“There’s always room for collaboration. It’s sensational to pit [bitcoin versus gold] as a fight to the death.”

Podziel się z innymi

Bitcoin, News