Radykalizacja rynków kapitałowych.

Radykalizacja rynków kapitałowych.

Postępująca radykalizacja rynku akcji jest wyzwaniem dla rynku kapitałowego oraz organów regulujących. Wymusza wprowadzenia nowych zmian w sposobie obracania papierami wartościowymi. Wymaga to całkowitego przeglądu rynków i wprowadzenie zcentralizowanego systemu działającego na zdecentralizowanej sieci blockchain.

Rozwiązania i opracowany system zawarte są w tym 26 – stronicowym dokumencie.  Opisuje on całkowitą dematerializację papierów wartościowych przy użyciu technologii blockchain. Wzywa również do dezintermediacji i reintermediacji ekosystemu rynku kapitałowego.

Rynek kapitałowy oraz branża papierów wartościowych wykorzystują mnóstwo rejestrów do prowadzenia swoich działalności, opartych przede wszystkim na rejestracji dokonywanych transakcji. Kluczowym wyzwaniem w tych przypadkach jest potrzeba pogodzenia ze sobą płatności i rozliczeń wszystkich tych transakcji w księgach rozrachunkowych, co jest bardzo pracochłonne i mało efektywne.

Dokument ten opisuje sprawdzony sposób dokonywania transakcji kryptowalutowej. Dotychczas nie został on jednak wykorzystany przy prowadzeniu transakcji na tradycyjnych rynkach kapitałowych. Obecnie funkcjonujące rynki kapitałowe to wielomilionowe przedsiębiorstwa, jak mówi przysłowie „Jeśli coś działa dobrze, nie ulepszaj tego”, czyli jeśli stosowana technologia jest efektywna udoskonalanie jej jest zbyteczne. Jednocześnie zwiększa się nacisk na przyspieszenie 3-dniowego procesu rozliczeniowego transakcji. Aby tego dokonać potrzebna jest całkowita zmiana obecnych systemów, nie da się tego dokonać wprowadzając jedynie udoskonalenia w obecnie funkcjonujących systemach rozliczeniowych.

Rewolucyjne podejście zawarte w tym dokumencie polega na pominięciu firm brokerskich, depozytariuszy oraz rejestratorów akcji. Rola jaką pełni CSD może ulec zmianie. Poza rolą powiernika zdeponowanych funduszy, będzie on także operatorem rozwiązania blockchain.

W dokumencie tym poruszane są kwestie, które mogą raz na zawsze zmienić istniejące przez długi czas rozwiązania.

Link do dokumentu: https://nem.io/RadykalizacjaRynkow.pdf

Podziel się z innymi

Nem, News