SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 12 names in this directory beginning with the letter B.
BIP
Bitcoin Improvement Proposal,
Propozycja Usprawnienia Bitcoina - propozycjom dla lepszej przejrzystości dodaje się numer oraz zamieszcza na oficjalnej liście https://github.com/bitcoin/bips

Bitcoin Classic
Jedna z propozycji zwiększenia przepustowości Bitcoin
Pierwotnie propozycja zwiększenia bloku poprzez hard fork do 2MB, ze względu na brak wsparcia pośród minerów, klient Classic przeszedł na pełną politykę zgodności z klientem Bitcoin Unlimited i nie stanowi już odrębnej propozycji zwiększenia rozmiaru bloku

Bitcoin Core
Klient Bitcoin zawierający całą bazę rachunkową Bitcoin tzw. Blockchain

Bitcoin XT
Jedna z propozycji zwiększenia przepustowości Bitcoin
Podobnie jak Classic, był projektem zwiększenia rozmiaru bloku poprzez hard fork - pierwotnie do 8 MB, później przeszedł na zgodność z klientem Classic. Obecnie wydaje się, że klient XT nie jest już aktywnie rozwijany

Bitoin Unlimited
Jedna z propozycji zwiększenia przepustowości Bitcoin.
Potocznie zwana BU. Klient Bitcoin Unlimited pozwala na swobodne ustawienie rozmiaru bloku, jednak nie posiada mechanizmu automatycznie wdrażającego hard fork. Jeżeli minerzy chcieliby zmienić rozmiar bloku przy pomocy klienta Unlimited, muszą stworzyć porozumienie między sobą, na własną rękę

Blockchain
( Łańcuch Bloków )
Zbiór rozproszonych ksiąg/ rozproszona baza danych. Wszystkie nowe informacje są zapisywane w coraz to nowych blokach, w którym każdy nowy zawiera skrócony ( hash ) zapis poprzedniego bloku oznaczonego dodatkowo stemplem czasowym, tzw. timestamp. Nazwa Blockchain ( łańcuch bloków ) pochodzi szczególnego rodzaju zapisu danych, gdzie każdy blok tworzy kolejne ogniwo łańcucha i bez swojego poprzedniego ogniwa następne jest bezużyteczne- to właśnie najważniejszy atut Blockchain, czyli niepodważalność Blockchain.

Blockchain Explorer
Oprogramowanie najczęściej umieszczone na stronie internetowej, dzięki któremu możemy śledzić transakcje danej kryptowaluty

Blockchain hybrydowy
Częściowo dostępny dla większej grupy odbiorców, np. w ramach różnych badań udostępniony dla uczelni lub wewnątrz firmy

Blockchain prywanty
Dostęp do niego mają tylko określone podmioty, tylko oni mogą go pobierać i udostępniać. Wykorzystywany jest głównie w firmach, do celów komercyjnych, przechowywania poufnych danych itp

Blockchain publiczny
Każdy ma do niego dostęp, może go pobrać i udostępnić innym

Blok
Element tworzący łańcuch bloków tzw. Blockchain. Składa się z nagłówka oraz danych. Nagłówek zawiera m.in. hash ( skrót ) poprzedniego bloku łańcucha oraz znacznik czasowy

Breadwallet
Mobilny lekki portfel Bitcoin wykorzystujący technologię HD, czyli działa w oparciu o tzw. seed