SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 name in this directory beginning with the letter V.
Vested XEM
Oznacza monety, które są brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika Importance. To zabezpieczenie przed atakami typu Sybil. Ilość monet na koncie to suma Vested(usankcjonowane) i Unvested(nieusankcjonowane) XEM. Co 24 godziny 10% monet z puli Unvested XEM przechodzi do Vested XEM. Po upływie 30 dni około 99% monet zostaje usankcjonowane