SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter Z.
ZEC
Trzyliterowy skrót symbolizujący Zcash

zk-snark
Sygnatura pozwalająca na osiągnięcie wysokiej prywatności – podpisane nią transakcje zapewniają ukrycie adresata, nadawcy, oraz kwoty wchodzącej w skład transakcji. Żadne prywatne informacje nie są ujawniane. Warto zaznaczyć, że potencjalne możliwości zk-snark są o wiele szersze, niż zapewnianie anonimowości. W teorii, ten typ  sygnatury pozwala zweryfikować poprawne wykonanie dowolnego algorytmu, ale bez ujawniania jakich danych wejściowych użyto, ani jaki jest wynik - w przypadku transakcji sygnatura jest dowodem wysłania monet zgodnie z regułami systemu, tzn. że użytkownik nie wysłał więcej niż faktycznie posiadał i że faktycznie był posiadaczem adresu. W teorii, zastosowanie tego typu podpisów może mieć w przyszłości duże znaczenie w komunikacji pomiędzy Blockchainami, w shardingu Ethereum, systemach anonimowego głosowania, oraz w wielu innych dziedzinach. Wadą tego typu sygnatur jest wysoka ilość pamięci oraz mocy obliczeniowej potrzebnej do jej utworzenia (weryfikacja jednak jest bardzo szybka). Utworzenie poufnej transakcji wymaga 4GB RAM oraz ok. 1-2 minut pracy CPU. Ze względu na te wymagania, portfele mobilne na telefony komórkowe nie obsługują adresów Z