SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 11 names in this directory beginning with the letter M.
Masternodes
System uprzywilejowanych węzłów odpowiedzialnych za dodatkowe funkcje systemu

Merged mining
Kopanie dwóch łańcuchów przy użyciu tych tego samego sprzętu, bez wykonywania istotnej ilości dodatkowych obliczeń

Mijin
To oprogramowanie, za pomocą którego można utworzyć prywatny Bockchain, umożliwiający wykorzystanie go wewnątrz konkretnej firmy lub pomiędzy firmami, zlokalizowany w chmurze lub w centrum danych należącym do danej firmy. Tylko powołane osoby mają do niego dostęp. Mijin może zastąpić złożone i kosztowne systemy baz danych, umożliwiając między innymi przepływ danych, zarządzanie aktywami a także obsługę "smart contracts". W przyszłości prywatne Blockchainy Mijin będą mogły komunikować się ze sobą poprzez publiczny Blockchain NEM. Publiczne Blockchainy takie jak Bitcoin lub NEM umożliwiają każdemu na podłączenie się i uruchomienie własnego węzła umożliwiającego wysyłanie i odbieranie danych. Jednak model biznesowy dużych firm i instytucji finansowych wymaga ograniczonego dostępu do informacji przez nich przetwarzanych. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, kod źródłowy NEM został zmodyfikowany i powstał Mijin

Mikser
Usługa zwiększająca anonimowość transakcji poprzez mieszanie monet należących do różnych użytkowników. Istnieją zarówno wersje scentralizowane, jak i zdecentralizowane (na przystosowanych do tego systemach np. DASH, Monero)

MimbleWimble
Jedna z propozycji zwiększenia przepustowości Bitcoin
Propozycja zastępuje standardowe wyjścia dowodami Confidential Transactions, które dowodzą że nie utworzono żadnych monet "z powietrza". Klient otrzymując blok, weryfikuje dowody a nie historię . Obecnie aby klient miał pewność, że nie dokonano fałszerstw, musi sprawdzić wszystkie ruchy pieniędzy od samego początku - oznacza to przetworzenie wszystkich transakcji jakie miały miejsce od startu systemu. Techicznie MimbleWimble proponuje zastąpienie sprawdzania całej historii transakcji każdej monety (każdej frakcji monety czyli wejścia/wyjścia), sprawdzeniem, czy w żadnym bloku nie powstały fałszywe Bitcoiny przy użyciu mechanizmu Confidential Transactions
Projekt jest w fazie pracy naukowej - żadne implementacje w momencie pisania tego tekstu nie są rozwijane

Mining
( Kopanie )
Jest to rodzaj zdobywania nowych monet, a także utrzymania bezpieczeństwa sieci. Polega na wykonywaniu jakiejś pracy ( za co jesteśmy nagradzani ), w przypadku algorytmu PoW pracą jest rozwiązywanie skomplikowanych obliczeń przez tzw. koparki.

Minting
Jest to tworzenie nowych monet. Oznacza to, że nie jest wykonywana tutaj żadna praca, monety można tworzyć z niczego dopisując po prostu je do ogólnej księgi rachunkowej.

Mozaika
Aktywa na Blockchainie NEM. Odpowiednik Colored Coins. Mogą to być akcje firmy lub nowa moneta oparta na Blockchainie NEM

MultiBit
Lekki portfel Bitcoin wykorzystujący technologię HD, czyli działa w oparciu o tzw. seed

Multisig
Multisignature
Adres z którego można wydać środki tylko poprzez podpisanie transakcji dwoma (lub więcej) kluczami prywatnymi. Ze względu na funkcję adresów multisig często nazwy używa się zamiennie wobec adresów oraz portfeli wykorzystujących tą technologię. Często stosowane w celu obniżenia ryzyka - szansa że dwa klucze prywatne należące do dwóch użytkowników zostaną skompromitowane jest znacząco mniejsza, niż w przypadku pojedynczego klucza

Mycelinium
Mobilny lekki portfel Bitcoin wykorzystujący technologię HD