SŁOWNIK

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 18 names in this directory beginning with the letter S.
Satoshi
Najmniejsza część Bitcoina. Bitcoin dzieli się do ośmiu miejsc po przecinku, czyli 0,00000001 ( = 1 satoshi ). W skrócie używany jest często jako "sat".

Satoshi Nakamoto
Pseudonim jakim posługiwał się twórca Bitcoina

Seed
To 12 / 14 / 24 losowe słowa na podstawie których tworzony jest Backup naszego konta z portfelami kryptowalutu

SeeSaw
Samoregulujący się mechanizm nagradzania węzłów. Czuwa on nad tym, by w systemie była odpowiednia proporcja węzłów uprzywilejowanych i węzłów PoS. Jeśli równowaga przestaje być zachowana, mechanizm odpowiednio zmniejsza bądź wynagrodzenie węzłom, by doprowadzić do równowagi, w której najlepiej funkcjonuje sieć.

SegWit
( Segregated Witness )
Jedna z propozycji zwiększenia przepustowości Bitcoin
Wzrost absolutnego rozmiaru bloku do 4MB
Wzrost faktycznej przepustowości x1,7-1,8
Przeprowadzony jako soft fork
Do aktywacji wymagane jest poparcie 95% mocy hashującej

SEPA
Single European Payment Area
Obszar w obrębie którego można bezgotówkowo prowadzić rozliczenia w walucie Euro według tych samych zasad

Serwer
Program lub urządzenie ( np. komputer ), który świadczy usługi na rzecz innych programów lub urządzeń, które są połączone w sieć

Sidechain
Łańcuch boczny - łańcuch bloków powiązany z macierzystą kryptowalutą w taki sposób, że można pomiędzy nimi przenosić środki

Sidechains
(czyli Łańcuch Boczny) Jedna z propozycji zwiększenia przepustowości Bitcoina Sidechain to łańcuch bloków przypięty do łańcucha głównego w taki sposób, że istnieje możliwość przeniesienia monet z łańcucha głównego do bocznego i z powrotem. Technicznie monety w łańcuchu głównym zostają zablokowane a w łańcuchu bocznym przyznane są monety przypięte 1:1 do tych zablokowanych do czasu aż nastąpi przeciwna transakcja, która niszczy moneto w łańcuchu bocznym i odblokowuje monety w łańcuchu głównym. Łańcuch boczny może funkcjonować wedle innych reguł niż łańcuch główny - inny czas bloku, inna kryptografia, inny mechanizm konsensusu. Dzięki temu możliwe jest tworzenie rozwiązań dostosowanych do różnych specyficznych zastosowań, takich jak mikrotransakcje, czy smart-kontrakty podobne w działaniu do Ethereum. Obecnie nie istnieje jeszcze zdecentralizowana metoda przenoszenia monet pomiędzy łańcuchami - niezbędne jest stosowanie rozwiązań scentralizowanych, lub pośrednich (np. łańcuch Rootstock posiada pulę walidatorów którzy w większości głosują nad wynikami przenoszenia monet z jednego łańcucha na drugi

Sieć
Zbiór węzłów powiązanych ze sobą wzajemnie, które wymieniają ze sobą informacje

Sieć rozproszona
Zbiór węzłów powiązanych ze sobą wzajemnie, które wymieniają ze sobą informacje nie posiadające centralnego węzła ( serwera )

Sieć scentralizowana
Wszystkie węzły w sieci wysyłają swoje dane do centralnego węzła ( serwera ). Awaria serwera sprawia, że cała sieć przestaje działać

Sieć zdecentralizowana
Rodzaj sieci w której nie istnieje centralny serwer. Każdy węzeł ( serwer ) gromadzi jednakowe dane i każdy w dowolnej chwili może wysłać lub żądać dowolnych informacji od innego węzła

Signature
Matematyczny sposób sprawdzenia autentyczności dokumentów lub informacji elektronicznych

Smart Contract
( Inteligentna umowa )
Jest to rodzaj kodu programistycznego, który posiada swoją kopię w rejestrze Blockchaina. Reprezentuje on zasady dokonania transakcji między stronami

Soft Fork
Zmiana konsensusu poprzez zacieśnienie reguł, w taki sposób, że stare klienty nie wykrywają zmiany. W przypadku soft-forka jedynie minerzy muszą zaktualizować oprogramowanie

Stratum
Nazwa protokołu komunikacyjnego klient-serwer pomiędzy minerami a poolem, gdzie minerzy są klientami, a pool serwerem

SwiftTX
Gwarantowane przez sieć węzłów uprzywilejowanych natychmiastowe transakcje, bez potrzeby czekania na wielokrotne potwierdzenia. Usługa ta jest odpowiednio droższa od transakcji bez użycia SwiftTX.